Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Divendres, 28 d'octubre de 2022
Hora:
11:15h o al finalitzar la comissió de salut mental
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Salut Mental de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els problemes de salut mental en els joves (Tram. 357-00190/13)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut (Tram. 357-00642/13)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'activitat del Govern en matèria de formació professional (Tram. 356-00876/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui l'informe "El sistema de (des)protecció: joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge" (Tram. 356-00877/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels autors de l'informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya "El sistema de (des)protecció: joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge" davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè n'expliquin el contingut (Tram. 356-00878/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.