Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris (Tram. 357-00659/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la lluita contra la desinformació a Internet (Tram. 250-01176/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 70; esmenes: BOPC, 702, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el foment de la mediació en els contractes de lloguer d'habitatges i habitacions per als joves estudiants (Tram. 250-01333/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 620, 75; esmenes: BOPC, 702, 32)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques d'habitatge en matèria de lloguer social i assequible (Tram. 250-01339/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 620, 82; esmenes: BOPC, 702, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impacte del confinament en l'educació dels joves (Tram. 250-01434/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 662, 65)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'addicció dels joves a les apostes i els jocs en línia (Tram. 250-01435/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 662, 66)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les solucions a l'habitatge per a joves (Tram. 250-01436/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 67; esmenes: BOPC, 702, 41)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el lleure educatiu (Tram. 250-01437/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 662, 68)

 • 10

  Control del compliment de la Resolució 683/XII, sobre el garantiment de l'equitat en l'accés als programes de prevenció del suïcidi (Tram. 290-00634/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Criteri de la Comissió sobre el compliment.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Elena Ferrero, en representació de l'entitat Avalot, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament (Tram. 356-00804/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament (Tram. 356-00805/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament (Tram. 356-00806/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament (Tram. 356-00807/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de l'Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil post-confinament (Tram. 356-00808/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil després del desconfinament (Tram. 356-00833/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els efectes de la crisi en els joves empresaris i autònoms (Tram. 356-00834/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de precarietat i desocupació de la joventut (Tram. 356-00835/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot, Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè valori el preacord sobre la figura dels becaris i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva (Tram. 356-00855/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/12)

  Junta de Portaveus

  Constitució de la comissió.