Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, davant la Comissió de Justícia perquè presenti l'estudi "L'espoli franquista dels ateneus catalans" (Tram. 356-00963/13)

  Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Bereciartua, en representació de la Secretaria de Drets Humans de la província de Buenos Aires, davant la Comissió de Justícia perquè expliqui els mecanismes de protecció del dret a la veritat i l'ús dels procediments judicials a l'Argentina (Tram. 356-01207/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, davant la Comissió de Justícia per a presentar l'estudi "L'espoli franquista dels ateneus catalans" (Tram. 357-01048/13)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Santiago Bereciartua, en representació de la Secretaria de Drets Humans de la província de Buenos Aires, davant la Comissió de Justícia per a explicar els mecanismes de protecció del dret a la veritat i l'ús dels procediments judicials a l'Argentina (Tram. 357-01049/13)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

Nota: En cas que la Comissió aprovi les dues sol·licituds de compareixença, el president proposarà d'alterar l'ordre del dia, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, perquè es puguin substanciar seguidament.