Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Justícia perquè expliqui les conclusions de l'informe de la comissió de seguiment i avaluació de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 356-00886/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació davant la Comissió de Justícia perquè expliqui les conclusions de l'informe de la comissió de seguiment i avaluació de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 356-00887/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'un dels autors de l'estudi "The effect of second generation rent controls: new evidence from Catalonia" de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió de Justícia perquè el presenti amb relació al seguiment i avaluació de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 356-00888/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'un dels autors de l'article "Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies" de l'Institut d'Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Justícia perquè el presenti amb relació al seguiment i avaluació de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 356-00889/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels vestigis de la Batalla del Segre a l'entorn de la Bordeta, a Lleida (Tram. 250-00539/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 265, 48; esmenes: BOPC, 322, 24)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el Centre d'Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil d'Alcoletge (Tram. 250-00540/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 265, 49; esmenes: BOPC, 322, 24)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els refugis antiaeris de Figueres (Tram. 250-00565/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 91; esmenes: BOPC, 322, 25)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la gestió del Banc d'ADN de Catalunya per a adaptar-lo als casos de sostracció de nadons d'acord amb la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 250-00577/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 283, 96; esmenes: BOPC, 322, 27)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la senyalització de la Cova del Dos, a Benifallet (Tram. 250-00615/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 16; esmenes: BOPC, 415, 3)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la senyalització del convent i el balneari de Cardó (Tram. 250-00616/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 17; esmenes: BOPC, 415, 3)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la segona activitat dels funcionaris adscrits als centres penitenciaris (Tram. 250-00618/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 19; esmenes: BOPC, 415, 4)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la creació de jutjats al partit judicial de Badalona (Tram. 250-00626/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 31; esmenes: BOPC, 415, 5)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la modificació del conveni entre el Departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia Catalana sobre la retribució dels escrits del torn d'ofici i de justícia gratuïta presentats en català (Tram. 250-00634/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 36)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un reglament de desplegament de la Llei 16/2020, de la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 250-00661/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 38; esmenes: BOPC, 415, 5)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la senyalització del Pont d'Esplugues per part del Memorial Democràtic (Tram. 250-00675/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 332, 13; esmenes: BOPC, 415, 6)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el torn d'ofici penitenciari (Tram. 250-00676/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 332, 14; esmenes: BOPC, 415, 6)