Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 10 de desembre de 2020
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 202-00061/12)

    Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

    Elaboració del dictamen

    (Text presentat: BOPC, 400, 31; informe: BOPC, 753, 22; dictamen: BOPC, 756, 172)