Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 29 d'octubre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reforç urgent de la implantació de mesures de protecció de la Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida (Tram. 250-01408/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 649, 54)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la jurisdicció de menors (Tram. 250-01057/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 479, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'accessibilitat al Centre Penitenciari de Mas d'Enric (Tram. 250-01107/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 501, 30; esmenes: BOPC, 541, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la situació de sobrecàrrega de feina als jutjats (Tram. 250-01114/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 510, 59; esmenes: BOPC, 630, 29)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la recuperació i dignificació de les víctimes de la Guerra Civil (Tram. 250-01116/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 510, 61; esmenes: BOPC, 630, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la facilitació de la identificació i el retorn de les restes de les persones provinents de Catalunya enterrades al Valle de los Caídos (Tram. 250-01146/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 16; esmenes: BOPC, 630, 30)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans telemàtics a les seus judicials (Tram. 250-01325/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 620, 64; esmenes: BOPC, 660, 64)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d'Oriol Pujol Ferrusola (Tram. 356-00456/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Torres Ferrer, directora del Centre Penitenciari Brians 1, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d'Oriol Pujol Ferrusola (Tram. 356-00457/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre Penitenciari Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d'Oriol Pujol Ferrusola (Tram. 356-00458/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del Centre Penitenciari Brians 1 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d'Oriol Pujol Ferrusola (Tram. 356-00459/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del subdirector de Tractament del Centre Penitenciari Brians 2 davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el règim penitenciari d'Oriol Pujol Ferrusola (Tram. 356-00460/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor als presos del Centre Penitenciari de Lledoners investigats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00570/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre Penitenciari de Lledoners davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor als presos del Centre Penitenciari de Lledoners investigats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00571/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del sub-director general de Planificació i Programes davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el pla de reforç i millorament del servei públic de la justícia a Barcelona (Tram. 356-00573/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Gemma López, subdirectora de tractament del Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte als presos investigats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00582/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Susana Gracia Albareda, directora en funcions del Centre Penitenciari de Lledoners, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les autoritzacions de videotrucades als interns com a sistema de comunicació amb l'exterior (Tram. 356-00641/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de membres de la Comissió d'Estudi dels Centres Penitenciaris a Catalunya del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa davant la Comissió de Justícia perquè expliquin l'informe del Comitè sobre la situació dels centres penitenciaris a Catalunya (Tram. 356-00719/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'un representant de l'Associació de Familiars del Banc d'ADN davant la Comissió de Justícia perquè valori les accions del Banc d'ADN de Catalunya (Tram. 356-00727/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el Pla estratègic d'execució penal d'adults (Tram. 356-00737/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la igualtat de tracte als interns dels centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia amb relació a la concessió de beneficis penitenciaris (Tram. 356-00800/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Proposta d'audiència en ponència de Neus Roig Truñonosa, presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01872/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en ponència d'Ángela Álvarez Guirao, presidenta de l'Associació Bebés Robados, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01873/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en comissió de Neus Roig, presidenta de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01874/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió d'Adelina Ruiz Santos, presidenta de SOS Bebés Robados Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01875/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01933/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència d'una representació de SOS Bebés Robados Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 352-01934/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya (Tram. 202-00061/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 400, 31; informe: BOPC, 753, 22; dictamen: BOPC, 756, 172)