Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 2 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a presentar el Pla general de gestió de residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (Tram. 357-00507/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les obres de perllongament i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès Occidental (Tram. 250-00694/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 62; esmenes: BOPC, 172, 54)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Tram. 250-00799/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 52; esmenes: BOPC, 222, 33)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute del projecte d'intervenció integral del barri de la Ribera, de Montcada i Reixac (Tram. 250-00943/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 76; esmenes: BOPC, 286, 45)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sol·licitud d'Agbar d'execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00247/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d'implantació de la T-Mobilitat (Tram. 354-00269/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Javier de Pedro, president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 356-00641/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 356-00642/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Narcís Prat, catedràtic d'ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 356-00643/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 356-00644/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.