Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 2 de novembre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un nou pla territorial de protecció civil de Catalunya (Tram. 250-00612/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 296, 13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra i un parc de bombers a Calafell i Cunit (Tram. 250-00684/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Dolors Carreras Casany, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 338, 22; esmenes: BOPC, 418, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre una línia de subvencions per a empreses d'autocars per a adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors (Tram. 250-00695/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 344, 37; esmenes: BOPC, 418, 12)

 • 4

  Proposta de resolució d'agraïment i suport a la Unitat Militar d'Emergències per la seva tasca en els incendis (Tram. 250-00700/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 349, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'ús de pistoles de gas pebre (Tram. 250-00720/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 355, 21; esmenes: BOPC, 418, 13)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'ús de dispositius conductors d'energia (Tram. 250-00721/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 355, 22; esmenes: BOPC, 418, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de prevenció del suïcidi al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00735/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 46)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la lluita contra l'ocupació d'habitatges a Mataró (Tram. 250-00739/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 367, 9)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgències 112 Catalunya i el gerent de l'empresa Serveo davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre el compliment i la fiscalització de protocols d'assetjament laboral i del conveni col·lectiu de Contact Center (Tram. 356-00743/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Tècnics i Tècniques Especialistes Operadors i Operadores de Control de Bombers de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les tasques i la situació del col·lectiu (Tram. 356-00806/13)

  Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els darrers accidents de ciclistes a les carreteres (Tram. 356-00828/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'aplicació dels protocols de desnonament de famílies vulnerables, persones greument malaltes i persones amb risc de suïcidi (Tram. 356-00859/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Drets Socials davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'aplicació dels protocols de desnonament de famílies vulnerables, persones greument malaltes i persones amb risc de suïcidi (Tram. 356-00860/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Lidia García Chicano, gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials, de Barcelona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'aplicació dels protocols de desnonament de famílies vulnerables, persones greument malaltes i persones amb risc de suïcidi (Tram. 356-00861/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés d'expulsió de Mohamed Said Badaoui (Tram. 356-00880/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del subdelegat del Govern de l'Estat a Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés d'expulsió de Mohamed Said Badaoui (Tram. 356-00881/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del cap superior de la Policia Nacional a Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés d'expulsió de Mohamed Said Badaoui (Tram. 356-00882/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional a Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés d'expulsió de Mohamed Said Badaoui (Tram. 356-00883/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del comissari en cap de la Comissaria Provincial de Tarragona de la Policia Nacional davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés d'expulsió de Mohamed Said Badaoui (Tram. 356-00884/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.