Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les polítiques desenvolupades pel seu departament i les perspectives de futur (Tram. 354-00182/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el cessament del comissari en cap de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00186/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la crisis a la prefectura del Cos de Mossos d'Esquadra pel cessament del comissari en cap (Tram. 354-00187/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els motius del cessament del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00188/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la gestió de la crisi al seu departament (Tram. 354-00194/13)

  Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canvis a la cúpula del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 355-00073/13)

  Joan Ignasi Elena Garcia, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.