Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 22 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport al Servei Marítim de la Guàrdia Civil (Tram. 250-00588/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 35; esmenes: BOPC, 331, 8)

 • 2

  Proposta de resolució de suport al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Tram. 250-00589/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 291, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers de la Generalitat consistent en una auditoria amb relació a les presumptes irregularitats dels darrers deu anys i en la reversió de l'infrafinançament estructural (Tram. 250-00591/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 39; esmenes: BOPC, 331, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre un pla de xoc per al Cos de Bombers de la Generalitat consistent en una auditoria amb relació a les presumptes irregularitats dels darrers deu anys i en la reversió de l'infrafinançament estructural (Tram. 250-00591/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 39; esmenes: BOPC, 331, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adquisició de cascos de motocicleta per als agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00603/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 54; esmenes: BOPC, 331, 9)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la creació de la regió d'emergències del Pirineu Occidental (Tram. 250-00605/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 56; esmenes: BOPC, 331, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reducció del temps d'espera per a recollir les denúncies a les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00606/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 296, 5; esmenes: BOPC, 331, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'obligació de demanar cita prèvia per a presentar denúncies a les comissaries del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00607/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 296, 6; esmenes: BOPC, 331, 11)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Pla general de seguretat de Catalunya (Tram. 250-00609/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 296, 8; esmenes: BOPC, 331, 11)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença dels agents dels Mossos d'Esquadra responsables de l'Informe 959709/2019 de la Unitat Territorial d'Investigació de Granollers davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00679/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de l'agent 1689 dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00680/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de l'agent 5336 dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00681/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de l'agent 16828 dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00682/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos d'Esquadra de l'àrea bàsica policial Granollers davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00683/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del responsable dels Mossos d'Esquadra de l'àrea d'investigació criminal Metropolitana Nord davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la investigació de membres de la Candidatura d'Unitat Popular i dels moviments socials de Granollers (Tram. 356-00684/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els presumptes abusos sexuals patits per algunes agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00720/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els presumptes abusos sexuals patits per mosses d'esquadra (Tram. 356-00723/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.