Comissió d'Interior

Dia:
Dilluns, 24 de gener de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elecció del secretari o secretària de la Comissió

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canvis a la cúpula del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 355-00046/13)

    Joan Ignasi Elena Garcia, Conseller del Departament d'Interior

    Sessió informativa.