Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 22 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'Àrea de Brigada Mòbil (Tram. 250-00127/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 51, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya (Tram. 250-00128/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 51, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions de l'Escola de Policia de Catalunya (Tram. 250-00135/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 59)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'un parc de bombers a Vallirana (Tram. 250-00191/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 63; esmenes: BOPC, 105, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'increment d'efectius policials a Santa Coloma de Gramenet davant l'increment de la delinqüència (Tram. 250-00194/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 67; esmenes: BOPC, 105, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les competències en matèria d'aigües territorials espanyoles (Tram. 250-00207/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 95)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dissolució de l'Àrea de Seguretat Institucional (Tram. 250-00208/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 79, 98)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de fets delictius relacionats amb el conreu del cànnabis (Tram. 354-00030/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les seves declaracions públiques pel que fa a la participació de mitjans aeris en l'extinció de l'incendi forestal del cap de Creus (Tram. 356-00162/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.