Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions del seu departament (Tram. 355-00201/12)

  Miquel Samper i Rodriguez, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les càrregues policials durant el desnonament d'una família al barri del Carmel el 17 de setembre de 2020 (Tram. 354-00370/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els disturbis que es van produir l'1 d'octubre de 2020 (Tram. 354-00381/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de la inseguretat a l'àrea metropolitana de Barcelona (Tram. 354-00389/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la Generalitat (Tram. 356-00870/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els disturbis que es van produir l'1 octubre de 2020 (Tram. 356-00899/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la formació que l'Escola de Policia de Catalunya i l'Àrea de Brigada Mòbil van fer a inspectors de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile (Tram. 356-00902/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.