Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2022
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 • 2

  Format contribucions; honoraris / barems

 • 3

  Estat dels temes a desenvolupar. Pendents: bretxa tecnològica per la gent gran i cyberseguretat

 • 4

  Becari

 • 5

  EPTA (I): practitioner's meeting

 • 6

  EPTA (II):

  • 6.1

   Consell de l'EPTA

  • 6.2

   Accions a emprendre en relació a la presidència 2023 de l'EPTA

 • 7

  Exposició per part del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC) sobre "Els boscos de Catalunya: Un gran actiu que cal prioritzar per assolir l'adaptació al Canvi Global"

 • 8

  Precs i preguntes