Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de gener de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de salut 2021-2025 (Tram. 355-00045/13)

    Josep Maria Argimon Pallàs, Conseller del Departament de Salut

    Sessió informativa.