Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 23 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la situació dels serveis de salut al Maresme (Tram. 250-00016/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 12; esmenes: BOPC, 81, 45)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori mèdic del barri del Poblenou, de Sabadell (Tram. 250-00018/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 15; esmenes: BOPC, 88, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impacte de la Covid-19 en la infància (Tram. 250-00025/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 22; esmenes: BOPC, 88, 13)