Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 10 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'adjudicació del contracte de seguiment i rastreig dels contactes dels casos de Covid-19 a Ferrovial Servicios (Tram. 356-00779/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Eduard Serrano, president de la Junta Provincial de Lleida de l'Associació Espanyola contra el Càncer, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el projecte de colònies per a infants amb càncer a Aran (Tram. 357-00099/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del Sistema d'Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model assistencial (Tram. 357-00507/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari (Tram. 357-00508/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'organització del servei d'emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l'Equip de Complexitat Operativa Eco-0 (Tram. 357-00509/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença relativa al punt 1 de l'ordre del dia.