Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 31 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00562/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00563/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de la sub-directora general d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00565/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d'Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00566/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de la secretària d'Atenció Sanitària i Participació davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00567/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00514/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 357-00561/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.