Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 21 de juny de 2022
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Escrit relatiu a l'aprovació d'una normativa que promogui un sistema d'etiquetatge frontal dels productes (Tram. 126-00011/13)

  Tramitació.

 • 2

  Escrit relatiu a la petició de reconeixement del Couto Misto (Tram. 126-00015/13)

  Tramitació.

 • 3

  Escrit relatiu a l'ús dels espais públics i els parcs naturals (Tram. 126-00016/13)

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu als drets individuals dels propietaris en la legislació sobre la propietat horitzontal (Tram. 126-00019/13)

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a les valoracions de grau de dependència i a les condicions laborals i de cotització de les persones que treballen de cuidadores (Tram. 125-00002/13)

  Tramitació.