Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 21 de desembre de 2021
Hora:
12:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Escrit relatiu a la regulació dels anuncis en els portals immobiliaris (Tram. 126-00066/12)

  Tramitació.

 • 2

  Escrit relatiu a la creació d'una plataforma d'entitats tutelars i de tutors de persones incapacitades judicialment (Tram. 126-00074/12)

  Tramitació.

 • 3

  Escrit relatiu a la informació sobre la informació de la sostenibilitat en les etiquetes dels productes (Tram. 126-00070/12)

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu a la limitació del dret de vot de promotors, inversors i societats en les comunitats de veïns (Tram. 126-00072/12)

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu al millorament de la freqüència i les connexions de diverses línies ferroviàries i a la creació de noves rutes (Tram. 126-00076/12)

  Tramitació.

 • 6

  Escrit relatiu a l'aprovació d'una llei de la sanitat privada (Tram. 126-00080/12)

  Tramitació.

 • 7

  Escrit relatiu a un canvi normatiu per a restringir el consum de tabac en llocs on pot afectar els no fumadors (Tram. 126-00082/12)

  Tramitació.

 • 8

  Escrit relatiu a la modificació de la Llei d'arrendaments urbans a causa de la Covid-19 (Tram. 126-00083/12)

  Tramitació.

 • 9

  Escrit relatiu a l'impost sobre el valor afegit que paguen els arrendataris d'oficines i locals comercials (Tram. 126-00084/12)

  Tramitació.

 • 10

  Escrit relatiu a la creació d'una taxa Covid per a grans empreses (Tram. 126-00085/12)

  Tramitació.

 • 11

  Escrit relatiu a la modificació de la normativa per tal que les terrasses dels bars tanquin abans (Tram. 126-00086/12)

  Tramitació.

 • 12

  Escrit relatiu als abusos en la factura de l'aigua (Tram. 125-00207/12)

  Tramitació.

 • 13

  Escrit relatiu a l'exempció de l'impost sobre el valor afegit als lloguers d'habitatges (Tram. 126-00001/13)

  Tramitació.