Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director del Centre d'Estudis d'Opinió sobre l'activitat i els treballs previstos d'aquest organisme (Tram. 359-00021/13)

  Jordi Muñoz i Mendoza, Director

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució de suport al manteniment de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn (Tram. 250-00728/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 37)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la supressió de les subvencions a l'Associació d'Amics de la Bressola (Tram. 250-00766/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 22)

 • 4

  Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00033/13)

  Debat i votació.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el balanç del sistema de formació professional el curs 2022-2023 (Tram. 354-00164/13)

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les noves competències del seu departament arran de la remodelació del Govern (Tram. 354-00165/13)

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Tram. 354-00168/13)

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Proposta d'acord de modificació de la disposició transitòria cinquena dels Estatuts de règim i govern interior del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00034/13)

  Debat i votació.