Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 9 de desembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a presentar la Memòria de l'Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2020 (Tram. 359-00006/13)

  Sara Vidal/Responsable del Gabinet de direcció/Oficina Antifrau de Catalunya/

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades per una emergència de protecció civil (Tram. 250-00252/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 76)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades greument per una emergència de protecció civil al sud de Tarragona (Tram. 250-00271/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 34)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per part dels serveis audiovisuals (Tram. 250-00296/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 54; esmenes: BOPC, 146, 17)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reobertura de totes les oficines de la Generalitat d'atenció al públic (Tram. 250-00336/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 25)