Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 28 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la comissió que correspongui per a presentar les memòries corresponents al 2019 i al 2020 (Tram. 359-00001/13)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Compareixença de Fabian Mohedano i Morales, president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la situació del sistema de formació i qualificació professionals (Tram. 357-00075/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.