Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 23 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 2

  Compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els acords presos i presentar el pla de treball aprovat (Tram. 357-00019/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la manca d'inversió als municipis i el món local (Tram. 250-00198/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 79, 81; esmenes: BOPC, 110, 30)

 • 4

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00001/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari