Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 16 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudohistòrica (Tram. 250-00081/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 35, 25)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges (Tram. 250-00134/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 58)

 • 3

  Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l'actuació de la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades (Tram. 250-00140/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 66)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la constitució d'una taula de diàleg entre partits catalans (Tram. 250-00141/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 67; esmenes: BOPC, 98, 45)

 • 5

  Proposta de resolució de rebuig a la concessió d'indults als condemnats per haver assestat un cop a la democràcia (Tram. 250-00156/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 44)

 • 6

  Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de Catalunya (Tram. 250-00158/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 47)

 • 7

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 202-00002/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Laia Estrada Cañón, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 30, 7)

 • 8

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

  • 8.1

   Proposta d'audiència en ponència de Manel Pulido Guerrero, coordinador de l'Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00305/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.2

   Proposta d'audiència en ponència d'Encarna Fernández Martínez, secretària general de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00306/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.3

   Proposta d'audiència en ponència d'Àlex Díaz, president de la Central Sindical Independent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00307/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.4

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00308/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.5

   Proposta d'audiència en ponència de Marc Sallas, en representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00309/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.6

   Proposta d'audiència en ponència d'Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00310/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.7

   Proposta d'audiència en ponència de Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00311/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.8

   Proposta d'audiència en ponència d'Ismael Peña López, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00312/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.9

   Proposta d'audiència en ponència d'Àlex Rocas Jordi, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00313/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.10

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00314/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.11

   Proposta d'audiència en ponència d'Elisenda Malaret, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00315/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.12

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Boltaina, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00316/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.13

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Mauri Majos, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00317/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.14

   Proposta d'audiència en ponència d'Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00318/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.15

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Ramió i Matas, catedràtic de ciència política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00319/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.16

   Proposta d'audiència en ponència d'Antonio Losada Trabada, professor de ciència política de la Universitat de Santiago de Compostel·la, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00320/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.17

   Proposta d'audiència en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00321/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.18

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant del despatx d'advocats Arautz amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00322/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.19

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant de la sectorial d'educació del Barcelonès de la Coordinadora Obrera Sindical amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00323/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.20

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant de la Unió Sindical dels Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00324/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.21

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya al Consorci per a la Normalització Lingüística amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00325/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.22

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00326/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.23

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interins de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00327/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.24

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00328/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.25

   Proposta d'audiència en ponència d'un representant de la Plataforma d'Interines Docents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00329/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.26

   Proposta d'audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, jurista, exmagistrat i professor de dret, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00330/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.27

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00331/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.28

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00332/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.29

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Mauri, professor de l'Escola Universitària de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00333/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.30

   Proposta d'audiència en ponència de Lluís Medir Tejado, professor de Ciència Política i de l'Administració i membre del Grup d'Innovació Docent de Gestió i Administració Pública, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00334/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.31

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i director de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00335/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.32

   Proposta d'audiència en ponència de Miguel Ramón Picó Enseñat, professor tutor de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de les Illes Balears, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00336/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.33

   Proposta d'audiència en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00337/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.34

   Proposta d'audiència en ponència d'Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00338/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.35

   Proposta d'audiència en ponència d'Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, sotsdirector de Docència dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00339/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.36

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00340/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.37

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria - Satse amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00341/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.38

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat de Sanitaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00342/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.39

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00343/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.40

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00344/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.41

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00345/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.42

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00346/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.43

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya - Federació Sindical de l'Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00347/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.44

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Acció Sindical Independent de Justícia a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00348/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.45

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00349/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.46

   Proposta d'audiència en ponència de Pau Albert Martí, advocat expert en funció pública, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00350/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.47

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00351/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.48

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00352/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.49

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00353/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.50

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00354/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.51

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l'Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00355/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.52

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00356/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.53

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00357/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.54

   Proposta d'audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00358/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.55

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Ramon Barberà, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00359/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.56

   Proposta d'audiència en ponència de Mercè Barceló Serramelera, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00360/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.57

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00361/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.58

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00362/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.59

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Díez Rodríguez, secretari de Relacions Institucionals de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 352-00363/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.