Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les mesures adoptades en el món de l'esport per les restriccions provocades per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01036/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i les entitats gitanes (Tram. 250-01503/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 683, 34)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 202-00067/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Elaboració del Dictamen

  (Text presentat: BOPC, 485, 14; esmenes presentades: BOPC, 742, 47; informe: BOPC, 752, 196; dictamen: BOPC, 756, 184)