Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 28 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física davant la Comissió d'Afers Institucionals per a valorar la candidatura Barcelona-Pirineus 2026-2030 als Jocs Olímpics d'Hivern i presentar la valoració oficial dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona (Tram. 357-00631/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i del respecte de l'ordenament jurídic vigent per part del Govern (Tram. 250-01375/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 637, 45)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'abordatge de nous brots de Covid-19 (Tram. 250-01425/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 39; esmenes: BOPC, 699, 6)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb el conseller d'Interior sobre el protocol d'actuació en casos d'espionatge il·legal a ciutadans (Tram. 354-00341/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre les pressions que reben alguns servidors públics en l'exercici de la seva feina (Tram. 354-00348/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern a Suïssa (Tram. 354-00353/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el nomenament com a assessor del Departament de la Presidència del presumpte responsable d'un possible cas d'assetjament laboral a la Delegació del Govern de Suïssa (Tram. 354-00354/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.