Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Dia:
Divendres, 28 de gener de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral als òrgans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • 1.1

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures de control de TV3 per a evitar que les productores externes que reben encàrrecs no incorrin en despeses de producció indegudes (Tram. 323-00098/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la contractació de productores (Tram. 323-00101/13)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la ingerència del Govern en la designació de periodistes a l'hora de cobrir determinades informacions (Tram. 323-00102/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les informacions que vinculen TV3 amb el finançament irregular per mitjà de la productora Triacom (Tram. 323-00108/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la intervenció d'Antoni Dalmases al programa "Planta baixa" (Tram. 323-00109/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia per a fomentar l'ús de la llengua catalana als mitjans digitals (Tram. 323-00107/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'acord de renovació dels òrgans de govern de la Corporació i el document "Els reptes dels mitjans de comunicació pública de la CCMA" (Tram. 322-00056/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el programa "Bricoheroes" continua vulnerant les normes de publicitat després d'haver estat sancionat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 322-00057/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris i mecanismes de contractació de productores externes per part de TV3 (Tram. 322-00058/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'externalització de la gestió del canal de Youtube de la Corporació (Tram. 322-00059/13)

   Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament econòmic de l'exercici 2021 de la Corporació (Tram. 322-00060/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les informacions de Triacom i el 3% (Tram. 322-00061/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'estratègia de renovació de la plantilla de la Corporació (Tram. 322-00063/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l'elecció de tertulians i opinadors als programes de la Corporació (Tram. 322-00065/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les informacions que vinculen TV3 amb el finançament irregular per mitjà de la productora Triacom (Tram. 322-00066/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el pla per a abordar la situació d'emergència del català i la programació de TV3 (Tram. 323-00097/13)

   Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el documental "Presumptes culpables. Els altres Altsasu" produït i emès per TV3 (Tram. 323-00099/13)

   Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la queixa del col·lectiu gitano per uns comentaris al programa "Bricoheroes" (Tram. 323-00100/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el format del programa "El llop" (Tram. 323-00104/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova graella del primer semestre del 2022 a TV3 (Tram. 323-00106/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa "Bricoheroes" (Tram. 322-00064/13)

   Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les esmenes al Projecte de llei general de comunicació audiovisual de les Corts Generals (Tram. 322-00062/13)

   Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.23

   Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències i l'horari d'emissió del programa "El foraster" (Tram. 323-00105/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.24

   Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els resultats de Catalunya Ràdio al darrer Estudi general de mitjans (Tram. 323-00103/13)

   Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.