Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 18 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'eliminació dels barracons de l'Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí (Tram. 250-00649/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 36; esmenes: BOPC, 360, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'Institut de Vilafant (Tram. 250-00653/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Dolors Carreras Casany, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 40; esmenes: BOPC, 360, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'edifici que ha d'acollir l'educació secundària obligatòria a l'Institut Escola Pallerola, de Sant Celoni (Tram. 250-00657/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 34; esmenes: BOPC, 372, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Institut Escola Santa Anna, de Premià de Dalt (Tram. 250-00666/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 44; esmenes: BOPC, 372, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Institut Escola El Morsell (Tram. 250-00693/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 344, 33; esmenes: BOPC, 382, 3)