Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 4 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general d'Educació Inclusiva davant la Comissió d'Educació per a informar sobre l'esquema i les actuacions de la Direcció General d'Educació Inclusiva (Tram. 357-00690/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Teodor Maria Jové Lagunas, president de l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats, davant la Comissió d'Educació per a informar sobre les actuacions i propostes de l'entitat amb relació a les polítiques educatives (Tram. 357-00510/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 3

  Proposta d'audiència en ponència de Josep Monràs Galindo, responsable dels programes de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01106/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Martorell, president de l'Associació Catalana de Tècnics i Tècniques d'Educació de l'Àmbit Local, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01107/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audiència en ponència de Teresa Sambola Ferré, coordinadora de l'Àrea d'Educació, Esport i Joventut de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01108/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audiència en ponència de Xavier Martínez Celorrio, professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01109/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en ponència de l'alcalde d'Esparraguera, membre de la Comissió d'Educació de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01110/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en ponència de Begonya Gasch Yagüe, gerenta de la Fundació El Llindar i vicepresidenta de l'Associació Espanyola d'Escoles de Segona Oportunitat, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01111/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en ponència Francisco Ramos, en representació de Comissions Obreres de Catalunya i representant al Consell Educatiu de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01112/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència de Iolanda Estrada Sanz, en representació de la Unió General de Treballadors i representant al Consell Educatiu de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01113/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Fundesplai amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01114/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en ponència d'Antònia López Barba, directora del Club Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01115/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Projecte de convivència i èxit educatiu i del Programa de coeducació del Departament d'Educació amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01116/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01117/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en ponència de Jordi Font i Cardona, secretari del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01118/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'organització del Congrés Internacional d'Educació als territoris rurals amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01119/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01120/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió de Jesús Viñas Cirera, president del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01133/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència en ponència d'Anna Simó Castelló, expresidenta del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01134/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en ponència de Ferran Ruiz, expresident del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01135/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió de Maria Truñó i Salvadó, comissionada d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01136/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en ponència de Carme Boqué i Torremorell, mestra, doctora en pedagogia i professora de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01137/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió de Marta Comas Sàbat, directora de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d'Educació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01138/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en ponència de Lluís Carol, tècnic municipal d'educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01139/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en comissió de la subdirectora general de Participació Ciutadana amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01140/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en ponència de Jaume Cela, exmembre del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01141/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència en comissió de Jordi Rodon Cuixart, secretari del Consell Escolar de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01142/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audiència en ponència de Martí Olivella, activista social, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01143/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audiència en comissió de Roc Morella, president del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01144/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audiència en ponència de Josep Gassó Espina, president de la Fundació Catalana de l'Esplai, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01145/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audiència en ponència d'Anna Grau Jiménez, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01146/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audiència en ponència de Ramon Rial, director general de l'escola Vedruna Escorial Vic, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01147/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audiència en ponència d'Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01148/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audiència en ponència de Toni Burgaya, secretari general de les Institucions Educatives de l'Escola Pia, amb relació al Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 352-01149/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya (Tram. 200-00007/13)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 277, 10; esmenes a la totalitat: BOPC, 301, 6)

 • 36

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'estat del sistema de formació professional el curs 2022-2023 (Tram. 354-00160/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Lafuente davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'estat dels drets dels professors del sistema educatiu públic (Tram. 356-00842/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Silva, en representació de la plataforma Docents Lliures, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'estat de la llibertat ideològica i lingüística als centres educatius (Tram. 356-00852/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Santi Serrano, director acadèmic de Smart School, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'ús de les tecnologies avançades en l'educació com a eina d'empoderament per a alumnes i docents i per a l'impuls del sistema educatiu (Tram. 356-00855/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els resultats de l'avaluació de quart d'ESO el 2022 i valori la qualitat del sistema educatiu (Tram. 356-00856/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de Guiomar Todó, directora general adjunta de l'entitat Educo, davant la Comissió d'Educació perquè exposi les conclusions de l'informe "Menjador escolar universal i gratuït: un objectiu assolible i urgent" (Tram. 356-00857/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.