Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 24 de gener de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres educatius segons la complexitat (Tram. 250-00224/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 36; esmenes: BOPC, 151, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació professional (Tram. 250-00248/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 71; esmenes: BOPC, 169, 17)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el foment de la formació professional dual (Tram. 250-00274/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 39; esmenes: BOPC, 169, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar la manca d'oferta de places de formació professional per al curs 2021-2022 (Tram. 250-00277/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 43)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'impuls i la millora del sistema de formació professional (Tram. 250-00314/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 75; esmenes: BOPC, 169, 23)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'organització de la jornada escolar (Tram. 250-00263/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 93; esmenes: BOPC, 169, 19)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a Cervelló (Tram. 250-00258/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 85; esmenes: BOPC, 169, 18)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, davant la Comissió d'Educació perquè informin sobre la situació d'aquests centres (Tram. 356-00372/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la convocatòria de les oposicions per a docents previstes per al curs 2022-2023 (Tram. 356-00393/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.