Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 29 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística (Tram. 250-00003/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'Escola Remolins, de Tortosa (Tram. 250-00149/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 37; esmenes: BOPC, 108, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant (Tram. 250-00159/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 63, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Escola Sagrada Família de Girona (Tram. 250-00180/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 43)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la imposició de l'ús del català a les aules i als patis de les escoles (Tram. 354-00064/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'adoctrinament en educació sexual i afectiva a les escoles (Tram. 354-00067/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00031/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors, d'una representació de Comissions Obreres i d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informin sobre la situació dels treballadors del lleure educatiu (Tram. 356-00330/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els programes d'educació afectiva i sexual a les escoles (Tram. 356-00332/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de les Juntes Centrals de Directors d'Ensenyament Primari i d'Ensenyament Secundari davant la Comissió d'Educació per a informar sobre el funcionament i l'organització del sistema educatiu (Tram. 357-00064/13)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.