Comissió d'Educació

Dia:
Dilluns, 27 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2021-2022 (Tram. 355-00024/13)

  Josep González Cambray, Conseller del Departament d'Educació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els motius de cessament del director territorial d'Educació a Girona (Tram. 354-00031/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Girona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el cessament del director territorial d'Educació a Girona (Tram. 356-00094/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de l'ex director territorial d'Educació a Girona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el seu cessament (Tram. 356-00095/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la situació de la formació professional (Tram. 354-00037/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la situació de la formació professional (Tram. 354-00044/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en castellà el curs 2021-2022 (Tram. 354-00039/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en castellà el curs 2021-2022 (Tram. 356-00177/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00031/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Dislèxia davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació dels alumnes amb dislèxia (Tram. 356-00057/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament a les escoles (Tram. 356-00135/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Carmen Yepes davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'assetjament que van patir els seus fills a l'escola i les actuacions derivades (Tram. 356-00137/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de José Manuel López davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'assetjament que van patir els seus fills a l'escola i les actuacions derivades (Tram. 356-00138/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la Unitat de Suport a la Convivència Escolar davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les activitats i les funcions de la Unitat (Tram. 356-00139/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum i Personalització davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022 (Tram. 356-00140/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Thais Tiana, psicòloga de la unitat de prevenció del suïcidi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els efectes psicològics de l'assetjament i el ciberassetjament escolars en infants, adolescents i joves (Tram. 356-00141/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat d'hospitalització psiquiàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els efectes de l'assetjament escolar i el ciberassetjament en la salut mental dels menors (Tram. 356-00142/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabestany, presidenta de l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions que ha dut a terme l'Associació i les propostes de millora (Tram. 356-00143/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Joan Martínez Prieto, president de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions que ha dut a terme l'Associació i les propostes de millora (Tram. 356-00144/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Cambra Sánchez, inspectora d'Educació i directora de l'associació Projecte Inspectio, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'efectivitat dels protocols i els programes de prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament escolars (Tram. 356-00145/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022 (Tram. 356-00146/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de Transformació Educativa davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022 (Tram. 356-00147/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del cap del servei d'atenció telefònica Infància Respon davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars atesos per aquest servei (Tram. 356-00148/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme (Tram. 356-00149/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de la inspectora d'Educació de zona de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme (Tram. 356-00150/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament escolars atesos per aquesta unitat i sobre el funcionament de l'aplicació UsApps (Tram. 356-00151/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença del cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Educació, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la manca de places de batxillerat a Reus el curs 2021-2022 (Tram. 356-00182/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.