Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS, davant la Comissió d'Educació per a informar de la situació i les necessitats dels alumnes amb sordesa (Tram. 357-00535/12)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures previstes per a afrontar l'emergència educativa (Tram. 354-00291/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la retirada del concert educatiu a l'escola diferenciada (Tram. 354-00294/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'organització, les directrius tècniques i les mesures de prevenció i protecció de la Covid-19 que s'aplicaran per a obrir els centres educatius el curs 2020-2021 (Tram. 354-00300/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els protocols sanitaris de cara a l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 354-00344/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació i la consellera de Salut sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 354-00349/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió d'Educació perquè presenti l'informe "Tancar la bretxa" (Tram. 356-00759/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'un representació de la Plataforma Defensem la Formació Professional i les Escoles d'Art davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de la formació professional (Tram. 356-00769/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes d'Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de la formació professional (Tram. 356-00781/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de la formació professional (Tram. 356-00782/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu (Tram. 356-00836/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu (Tram. 356-00837/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació del lleure educatiu (Tram. 356-00838/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles com a conseqüència de la Covid-19 (Tram. 356-00839/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els reptes que enfronten les escoles com a conseqüència de la Covid-19 (Tram. 356-00840/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Pamela Navarrete, en representació del Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els reptes de la lluita contra la segregació (Tram. 356-00869/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Proposta de resolució sobre la llibertat d'ensenyament (Tram. 250-01055/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 29; esmenes: BOPC, 528, 125)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la laïcitat de l'escola catalana (Tram. 250-01089/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 490, 32; esmenes: BOPC, 541, 23)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la defensa del model lingüístic i de l'escola pública catalana (Tram. 250-01096/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 497, 14; esmenes: BOPC, 541, 24)

 • 20

  Proposta de resolució sobre el finançament de la construcció de l'Institut de Tiana (Tram. 250-01098/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 497, 17; esmenes: BOPC, 541, 25)