Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 10 de desembre de 2020
Hora:
10:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2020 sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2018 (Tram. 256-00044/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 662, 87)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2020 sobre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00045/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 671, 103)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2020 sobre l'Hospital Clínic de Barcelona, d'acord amb la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya (Tram. 256-00046/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució subsegüents al debat

  (Informe: BOPC, 671, 104)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2020 sobre la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00047/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 671, 104)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2020 sobre la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00048/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 671, 105)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2020 sobre el Consorci de l'Institut de Física d'Altes Energies, corresponent a l'exercici 2017 (Tram. 256-00049/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 683, 39)

 • 7

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 14/2020, sobre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017 (Tram. 256-00050/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 688, 28)