Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dimarts, 21 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir el síndic o síndica de greuges (Tram. 281-00001/12)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Compareixença dels candidats proposats.

    (Proposta de candidats: BOPC, 332, 5; Dictamen de la comissió: BOPC, 344, 12)