Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 18 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre l'avaluació de l'aplicació de la Llei de transparència corresponent al 2020 (Tram. 360-00002/13)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 19, 16)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges "La garantia del dret de sufragi actiu en les eleccions al Parlament del febrer del 2021 en el marc actual de pandèmia" (Tram. 360-00034/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe

  (Informe: BOPC, 750, 59)