Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 20 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2020 (Tram. 360-00037/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 776, 45)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges titulat "Retard de l'Administració en situacions d'emergència residencial a Catalunya" (Tram. 360-00024/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Qualificació i admissió a tràmit.

  (Informe: BOPC, 490, 56)