Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 21 de desembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre les propostes de la Taula d'Emergència Social per a afrontar la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 359-00032/12)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Sessió informativa o compareixença.