Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre els Principis sobre la protecció i la promoció de la institució de l'"ombudsman" (Tram. 359-00027/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges titulat "El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en l'accés i l'atenció als centres residencials" (Tram. 360-00020/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 472, 170)