Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 11 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, presentat el juliol del 2019 (Tram. 360-00018/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 406, 40)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges titulat "El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament" (Tram. 360-00006/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 126, 94)