Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 31 de maig de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris del Departament d'Interior per a autoritzar i gestionar les manifestacions (Tram. 310-00521/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb els sindicats d'educació (Tram. 310-00531/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge (Tram. 310-00524/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la sequera (Tram. 310-00528/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les grans infraestructures (Tram. 310-00529/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa de la llengua catalana a Europa (Tram. 310-00530/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de diners públics a un cos diplomàtic (Tram. 310-00522/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament del deute pendent a les escoles bressol (Tram. 310-00525/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles (Tram. 310-00526/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les ingerències del Departament d'Interior en la gestió de les policies locals (Tram. 310-00527/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema educatiu (Tram. 310-00523/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transició energètica cap a les energies verdes i renovables (Tram. 310-00532/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir els drets en les mobilitzacions (Tram. 310-00533/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de diners dels fons Pròxima Generació a equipaments socials i projectes tecnològics i d'accessibilitat a Barcelona (Tram. 310-00534/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00299/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00298/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00301/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00304/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00300/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00303/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00305/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00302/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 3

  Projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 200-00017/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 538, 8; esmenes a la totalitat: BOPC, 553, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 584, 4)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre la manca de llibertat política a Catalunya (Tram. 300-00330/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 23)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la consideració institucional del Govern (Tram. 300-00334/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 25)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 300-00333/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 24)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (Tram. 300-00336/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 25)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la reordenació del sistema sanitari (Tram. 300-00332/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 24)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la distribució dels objectius del dèficit (Tram. 300-00329/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 23)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la pressió fiscal que suporten els catalans (Tram. 300-00328/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 22)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa internacional dels drets polítics dels catalans (Tram. 300-00335/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 25)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 300-00331/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 585, 24)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (Tram. 302-00288/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 10)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport ferroviari (Tram. 302-00295/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 20)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estat del personal de Justícia (Tram. 302-00289/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 11)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la família i la infància (Tram. 302-00290/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 12)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació especial (Tram. 302-00291/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 13)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 302-00292/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 13)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua al regadiu (Tram. 302-00293/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua com a bé públic (Tram. 302-00294/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 575, 19)