Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 19 d'octubre de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en l'estructura i la composició del Govern (Tram. 350-00008/13)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les obres de la línia 9 del metro (Tram. 310-00379/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sobreesforç del professorat en el sistema educatiu (Tram. 310-00371/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Nogay Ndiaye i Mir, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de la pagesia en la gestió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Tram. 310-00376/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals en el Govern (Tram. 310-00377/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'augment del cost de l'energia per a les empreses (Tram. 310-00378/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política lingüística a la universitat (Tram. 310-00367/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres mesures relatives als drets sexuals i reproductius (Tram. 310-00368/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls a la formació professional (Tram. 310-00369/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la facilitació de la tramitació de les autoritzacions per a cremar restes vegetals (Tram. 310-00370/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la cúpula dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00372/13)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels serveis d'atenció al desenvolupament infantil (Tram. 310-00373/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels centres escolars a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) (Tram. 310-00374/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les afectacions per la sequera dels darrers mesos (Tram. 310-00375/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dispensació de medicaments per als pacients amb càncer (Tram. 310-00366/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00209/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00210/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00213/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00212/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 2.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00216/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 2.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00215/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00211/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 2.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00214/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 3

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Josep Fornas i Martínez (Tram. 401-00023/13)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 4

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00008/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 283, 7; informe: BOPC, 400, 8; dictamen: BOPC, 405, 7)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00023/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 121, 62)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00037/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 277, 68)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l'economia de l'hidrogen verd (Tram. 300-00229/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 27)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el procés de preinscripció i la planificació de l'oferta formativa de la formació professional el curs 2022-2023 (Tram. 300-00231/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 28)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els plans per a afrontar la propera crisi (Tram. 300-00227/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 26)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el pla pilot per a una renda bàsica universal (Tram. 300-00228/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 26)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la situació política actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en minoria (Tram. 300-00233/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 28)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures (Tram. 300-00232/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 28)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre el parc d'habitatge social (Tram. 300-00225/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 25)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00226/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 26)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de dissolució de les cambres de la propietat (Tram. 300-00230/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 27)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política forestal (Tram. 302-00192/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 27)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica pública i el desplegament de les energies renovables (Tram. 302-00194/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 29)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social (Tram. 302-00196/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 33)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 302-00193/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 29)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la crisi en les famílies i les empreses (Tram. 302-00195/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 31)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi (Tram. 302-00197/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 34)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials d'immobles (Tram. 302-00198/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 405, 35)

 • 23

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de suport al territori de l'Administració Autònoma del Nord i l'Est de Síria (Tram. 401-00024/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 24

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de suport a Mohamed Said Badaoui (Tram. 401-00025/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

 • 25

  Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00023/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 121, 62)