Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 4 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció i els ajuts a les persones amb discapacitat (Tram. 310-00352/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del transport públic a l'Anoia (Tram. 310-00353/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estabilització d'interins (Tram. 310-00354/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'obertura d'una delegació del Govern a Israel (Tram. 310-00358/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat (Tram. 310-00363/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sinistralitat a les carreteres (Tram. 310-00364/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el català a les plataformes (Tram. 310-00365/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions en salut mental (Tram. 310-00359/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les noves mesures per a incentivar l'emancipació dels joves (Tram. 310-00360/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de recerca (Tram. 310-00361/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu assenyalament a les entitats no afins a l'independentisme (Tram. 310-00356/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes davant el nombre d'assassinats dels darrers dies (Tram. 310-00357/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns en el llibre sisè del Codi civil (Tram. 310-00362/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte de la Generalitat envers altres institucions (Tram. 310-00355/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00203/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00202/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00205/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00207/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política general (Tram. 317-00204/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00206/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00208/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00201/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 11/2022, del 30 d'agost, d'autorització d'atribucions extraordinàries de recursos per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació dels sistemes públics de sanejament en alta durant els exercicis 2022 i 2023 (Tram. 203-00029/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici del 2019 (Tram. 257-00001/13)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 214, 3; dictamen: BOPC, 352, 12)

 • 4

  Proposició de llei del tercer sector (Tram. 202-00045/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 326, 9)

 • 5

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 270-00002/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 91, 37)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les urgències derivades de la triple crisi (Tram. 300-00222/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 14)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00220/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 14)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la creació de la companyia energètica pública i el desplegament de les energies renovables (Tram. 300-00216/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 12)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política forestal (Tram. 300-00219/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 13)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la crisi energètica i social (Tram. 300-00221/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 14)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar contra les ocupacions delinqüencials d'immobles (Tram. 300-00223/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 15)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra el racisme estructural, social i institucional (Tram. 300-00217/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 13)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la crisi en les famílies i les empreses (Tram. 300-00218/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 13)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'arrelament al territori (Tram. 300-00224/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 396, 15)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despesa en ajuts i subvencions i en publicitat institucional als mitjans de comunicació (Tram. 302-00185/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 379, 54)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi (Tram. 302-00187/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 126)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (Tram. 302-00189/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 129)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües a l'escola (Tram. 302-00186/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 125)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de presons per part d'interns (Tram. 302-00188/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 128)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena legislatura (Tram. 302-00190/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 130)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la política lingüística (Tram. 302-00191/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 395, 131)