Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 27 de setembre de 2022
Hora:
11:30h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

 • 1

  Debat sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 255-00006/13)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 2

  Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre les dones iranianes (Tram. 401-00022/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substanciació.