Notícies

El Parlament arrenca el nou curs amb 66 iniciatives legislatives en tràmit

El debat de política general es farà l'última setmana de setembre

Divendres, 15 de setembre de 2023. Palau del Parlament

Un moment del ple de l'1 de setembre

Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa). 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

En l'arrencada del sisè període sessions d'aquesta legislatura el Parlament té actualment seixanta-sis iniciatives legislatives en tràmit i una proposta de reforma del Reglament. Aquest període de sessions acabarà el 31 de desembre.

El ple del debat de política general es farà l'última setmana de setembre. Aquesta sessió plenària acostuma a ser la primera del nou curs polític, però enguany el Ple ja es va reunir l'1 de setembre per aprovar la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge i designar Laura Castel i Héctor Sánchez nous senadors en representació de la Generalitat.

De les 66 iniciatives legislatives en tràmit, 12 són projectes de llei; 45, proposicions de llei dels grups parlamentaris, i 9, proposicions d'iniciativa legislativa popular (ILP). La cambra, a més, tramita una proposta de reforma del Reglament del Parlament, impulsada per ERC i la CUP.

Projectes de llei
Pel que fa als dotze projectes de llei, alguns dels que estan més avançats són el de composició del Consell d'Educació de Catalunya, de què la ponència ja elabora l'informe; el de foment de l'associacionisme, a què els grups ja han presentat esmenes a l'articulat perquè en comenci l'elaboració de l'informe, i el de memòria democràtica de Catalunya, de què han de començar properament les compareixences que la comissió va acordar i que es tramita conjuntament amb la proposició de llei del PSC-Units sobre el mateix tema.

La resta de projectes, tres dels quals provenen de decrets llei, es troben en diferents moments de la tramitació parlamentària. L'última iniciativa presentada pel Govern, ahir mateix, és el Projecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya, que està pendent de l'admissió a tràmit per la Mesa.

Proposicions de llei
Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, les que estan en un punt més avançat de la tramitació són la d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP), en fase d'elaboració de l'informe per part de la ponència, i la de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), la de venda a distància de plats preparats (PSC-Units), la d'internalització del transport sanitari (CUP) i la de modificació de la llei contra l'homofòbia (CUP), pendents que en comenci l'elaboració de l'informe un cop els grups han presentat les esmenes a l'articulat. La proposta de reforma del Reglament ja pot entrar també en breu en la fase d'elaboració de l'informe un cop presentades les esmenes a l'articulat dels grups.

D'aquestes quaranta-cinc iniciatives, cinc són propostes per portar proposicions de llei al Congrés dels Diputats que es troben en diferents punts de la tramitació, llevat d'una, la relativa a la garantia d'accés als serveis bancaris (ERC, JxCat, CUP i ECP), que el Parlament ja va aprovar i enviar al Congrés, on resta pendent de tramitació.

Pel que fa a les ILP, algunes provinents de legislatures anteriors, cinc es troben en diferents fases de la tramitació parlamentària un cop han assolit les cinquanta mil signatures de suport necessàries, una és en la fase de recollida de signatures i tres estan pendents dels tràmits inicials per part de la comissió promotora previs a la recollida de signatures. De les ILP presentades aquesta legislatura, una, la del mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona, està pendent del debat de totalitat després d'assolir les signatures; una altra, sobre el finançament del sistema educatiu, es troba en la fase de recollir-les, i, finalment, la relativa al cessament del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està encara pendent dels tràmits inicials. Les ILP no decauen amb el finiment de la legislatura.

Represa de les sessions i debat de política general
A banda del ple de l'1 de setembre, en l'inici d'aquest període de sessions ja s'han fet tres reunions de la Mesa, la primera el 29 d'agost, i també reunions de la Junta de Portaveus i de diverses comissions i altres òrgans de la cambra. La Mesa ja va ser assistida aquest dimarts pel nou secretari general, Albert Capelleras, juntament amb el lletrat major, Miquel Palomares, després que en la reunió del 4 de setembre el màxim òrgan rector de la cambra acordés, a proposta de la presidenta, Anna Erra, el nomenament de Capelleras per a aquest càrrec.

L'última setmana de setembre es farà el debat general sobre l'orientació política i de govern, el tercer que afronta Pere Aragonès i el primer després de la sortida de JxCat de l'executiu a l'octubre de l'any passat. El debat començarà amb la intervenció inicial del president de la Generalitat, continuarà amb les intervencions dels grups i acabarà amb el debat i la votació de les propostes de resolució que presentin els grups. És previst que la Mesa i la Junta de Portaveus tractin en la reunió de la setmana que ve sobre aquest debat i el seu desenvolupament.

Aquest període de sessions la cambra té previst fer sis plens més: els dies 3, 4 i 5 d'octubre; el 24, el 25 i el 26 d'octubre; el 7, el 8 i el 9 de novembre; el 21, el 22 i el 23 de novembre; el 12, el 13 i el 14 de desembre, i el 19, el 20 i 21 de desembre.

El Parlament de les Dones
D'altra banda, enguany es farà una nova edició del Parlament de les Dones, després de la del 2019. Els treballs d'aquesta activitat culminaran al final de novembre amb una sessió a l'hemicicle. Aquest "parlament" tindrà una composició mixta, amb diputades reals que hagin subscrit la declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament i representants designades pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya, i la temàtica d'aquesta segona edició se centrarà en les violències masclistes.