Notícies

La presidenta convoca el Ple l'1 de setembre per votar la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge

Divendres, 4 d'agost de 2023. Palau del Parlament

La presidenta convoca el Ple l'1 de setembre per votar la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge

Parlament de Catalunya (Ramon Boadella). 2023

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha convocat el Ple l'1 de setembre, a les 9 del matí, per debatre i votar la proposta del grup de JxCat perquè el Parlament interposi davant del Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de l'Estat pel dret a l'habitatge, per vulneració de competències de la Generalitat.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha enviat aquest migdia al Parlament el dictamen preceptiu, que havia sol·licitat JxCat els primers dies del mes de juliol, perquè el Ple pugui votar la interposició del recurs d'inconstitucionalitat.

Garanties Estatutàries dictamina que diversos articles i disposicions de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge que fixa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com també el principi d'autonomia financera i l'autonomia de despesa de la Generalitat. El dictamen compta amb un vot particular presentat per dos membres del CGE.

A la vista del dictamen, el grup de JxCat ha presentat una proposta en què sol·licita que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, les disposicions transitòries primera i segona, i la disposició final setena de la llei pel dret a l'habitatge.

Fins tres dies abans de començar el Ple, tres grups parlamentaris o una cinquena part de diputats (un mínim de 27) poden presentar propostes alternatives a la proposta d'interposició del recurs.

Durant el Ple, tots els grups parlamentaris, i també els membres que hagin presentat propostes d'interposició de recurs, disposaran de 15 minuts per manifestar la seva posició. Tot seguit es procedirà a la votació.