Notícies

El Ple farà la setmana que ve els debats finals dels projectes de llei del Lluçanès i la funció pública i el de lectura única de la proposició de llei de JxCat sobre la sequera

També farà els debats de totalitat de les propostes de reforma del Reglament del PSC-Units i d'ERC i la CUP

Dimarts, 25 d'abril de 2023. Palau del Parlament

Un moment de l'inici de la reunió de la Junta de Portaveus

Parlament de Catalunya. 2023

Vegeu la galeria d'imatges (3 imatge/s)

El Ple farà en la sessió de la setmana que ve, que començarà dimarts a la tarda i acabarà dijous, els debats finals del Projecte de llei de creació de la comarca del Lluçanès i del Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.

L'ordre del dia de la sessió plenària inclou també el debat sobre la tramitació en lectura única de la Proposició de llei de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de la conca fluvial de Catalunya, presentada per JxCat, i els debats de totalitat de les propostes de reforma del Reglament presentades pel PSC-Units, d'una banda, i per ERC i la CUP conjuntament, de l'altra, segons que han acordat avui la Mesa i la Junta de Portaveus.

La sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, es farà, com és habitual, dimecres al matí.

A l'últim, l'ordre del dia inclou les interpel·lacions dels grups als consellers, els debats i les votacions de les mocions fruit de les interpel·lacions de la darrera sessió plenària, la liquidació del pressupost del Parlament per al 2022 i la designació dels dotze membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Pel que fa a la proposició de llei sobre la sequera, la cambra debatrà i votarà dimarts a la tarda si la iniciativa es pot tramitar en lectura única, i si així ho acorda en farà el debat final dijous.

El projecte de llei del Lluçanès arriba al debat final amb una esmena a la totalitat de Cs després que el Ple aprovés en la darrera sessió que la iniciativa es tramités pel procediment de lectura única. Si la cambra rebutja aquesta esmena, el projecte restarà aprovat.

El projecte sobre la funció pública, que prové d'un decret llei que el Ple va validar i va acordar que es tramités com a projecte de llei, arriba al debat final després que la Comissió d'Afers Institucionals en faci demà el dictamen, últim pas de la tramitació en comissió.

La proposta de reforma del Reglament del PSC-Units té una esmena de retorn de JxCat, i la conjunta d'ERC i la CUP en té una altra de Vox. Les propostes, que es tramiten pel procediment d'urgència extraordinària, continuaran la tramitació parlamentària en comissió si el Ple rebutja les respectives esmenes de retorn.

D'altra banda, la Junta de Portaveus també ha acordat avui que el debat sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu, sol·licitat per JxCat, es faci en la sessió plenària prevista per als dies 13, 14 i 15 de juny.