Notícies

El Ple vota aquesta setmana la proposta d'ERC, JxCat, la CUP i ECP per dur al Parlament Europeu l'espionatge amb el programa Pegasus

La sessió de control començarà dimecres a les 9h i el Ple també farà el debat de totalitat d'una proposició de llei de Cs sobre trilingüisme

Dilluns, 21 de novembre de 2022. Palau del Parlament

El Ple vota aquesta setmana la proposta d'ERC, JxCat, la CUP i ECP per dur al Parlament Europeu l'espionatge amb el programa Pegasus

Parlament de Catalunya (Ramon Boadella). 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

El Ple, en la sessió que començarà demà, dimarts, a la tarda i acabarà dijous al vespre, debatrà i votarà la proposta de resolució presentada conjuntament per ERC, JxCat, la CUP i ECP per exercir el dret de petició davant el Parlament Europeu amb relació a l'espionatge amb el programa Pegasus. El ple començarà demà a les tres de la tarda amb la substanciació d'interpel·lacions al Govern i continuarà dimecres a les nou del matí amb la sessió de control.

L'ordre del dia inclou també el debat de totalitat d'una proposició de llei de Cs sobre trilingüisme i el debat i votació de nou mocions. El debat i votació de la tramitació en lectura única de la proposició de llei del PSC-Units sobre el Fons de Transició Nuclear, que estava inclòs a l'ordre del dia, finalment ha decaigut després que ERC hagi demanat dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

La sessió plenària començarà amb les primeres sis interpel·lacions als consellers, sobre l'energia, la biodiversitat i el canvi climàtic (CUP), el grau de compliment de la Llei 16/2027, del canvi climàtic (PSC-Units), les polítiques de lluita contra la corrupció (Cs), els privilegis dels polítics separatistes (Vox), el mercat laboral (JxCat) i el servei d'educació (JxCat). Dimecres a la tarda, la cambra substanciarà les tres restants, sobre el desplegament de la Llei 17/2020, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (ECP), l'abordatge de les violències sexuals (ERC) i l'accessibilitat al sistema públic de salut (PSC-Units).

Sessió de control
El ple es reprendrà dimecres a les nou del matí amb la sessió de control al Govern. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, respondrà les preguntes dels caps de fila sobre la situació política, mentre que els consellers respondran les relatives a les prioritats en matèria de turisme, l'increment del preu de l'energia, el projecte Hard Rock al Camp de Tarragona (PSC-Units), la política industrial, els atacs al Kurdistan, la tasca dels Mossos d'Esquadra a Barcelona (ERC), l'erradicació de la violència contra les dones, l'organització d'actes a les delegacions de l'exterior, les polítiques al Pirineu (JxCat), el compliment dels compromisos en matèria de salut (Vox), el sistema de salut (CUP), l'impuls de les polítiques de mobilitat sostenible (ECP), la despesa sanitària (Cs) i les modificacions en matèria de dret civil (PPC).

Acabada la sessió de control, el ple se suspendrà mitja hora aproximadament per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones amb un acte institucional que tindrà lloc a l'auditori i durant el qual es llegirà una declaració de la Junta de Portaveus.

La sessió es reprendrà a dos quarts de dotze aproximadament amb la designació de Jordi Solé, Carme Garcia i Olga Margalef com a membres del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic. Tots tres han estat proposats conjuntament pel PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP i ECP per cobrir les vacants en aquest òrgan, i per ser elegits han d'obtenir els vots favorables de tres cinquenes parts de la cambra.

Ensenyament trilingüe
A continuació, la cambra farà el debat de totalitat de la proposició de llei de Cs per implantar un programa d'alternança de tres llengües als centres educatius i un altre de capacitació intensiva en anglès per als docents. La iniciativa arriba a aquest primer debat en sessió plenària amb esmenes de retorn del PSC-Units, la CUP, ECP i una de conjunta d'ERC i JxCat. Si la cambra aprova aquestes esmenes, la iniciativa serà rebutjada.

La proposició modifica les lleis 1/1998, de política lingüística, i 12/2009, d'educació, per establir un sistema d'ensenyament trilingüe en català, castellà i anglès, amb totes tres llengües com a vehiculars. El text planteja que a partir de tercer d'educació primària cadascuna de les tres llengües hauria d'ocupar el 25 per cent del temps lectiu, mentre que el 25 per cent restant l'hauria de decidir cada centre, i que d'I3 a segon d'educació primària els pares podrien escollir entre el català i el castellà com a llengua d'aprenentatge de la lectoescriptura.

L'espionatge amb el programa Pegasus, a Europa
Dimecres a la tarda, la sessió es reprendrà amb el debat i la votació de la proposta de resolució sobre l'exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge polític amb el programa Pegasus, iniciativa presentada conjuntament per ERC, JxCat, la CUP i ECP i a què cap grup no ha presentat esmenes.

La proposta, que es tramita pel procediment d'urgència extraordinària, demana que el Parlament de Catalunya pugui comparèixer, com a part implicada, davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu a fi que l'eurocambra tracti d'aquesta "vulneració del dret europeu". El text demana també que la petició es derivi a la comissió d'investigació de l'eurocambra sobre aquesta qüestió i que diputats del Parlament puguin comparèixer en la sessió de la comissió del 29 de novembre, en què s'analitzarà el cas de l'Estat espanyol.

El text adverteix que la regulació actual dels drets fonamentals dels ciutadans de la Unió Europea "no garanteix que els estats membres no vulnerin sistemàticament els drets dels seus ciutadans, en especial el secret de les comunicacions", i demana que la Unió Europea estableixi instruments de control per evitar "pràctiques abusives il·legals". A més, demana que la Comissió Europea faci una proposta legislativa que comporti la "prohibició total i immediata de l'ús del sistema Pegasus i de qualsevol altre de similar a la Unió Europea".

Per prosperar, la proposta requereix del vot favorable de la majoria absoluta de la cambra, i si el Parlament Europeu dona audiència al Parlament el Ple podrà designar tres diputats perquè hi compareguin.

Mocions
A l'últim, entre el matí i la tarda de dijous el Ple debatrà i votarà nou mocions, sobre la publicitat institucional (Cs), les prioritats del conseller de Salut (ECP), el desplegament de l'economia de l'hidrogen verd (ERC), el planejament urbanístic al Camp de Tarragona (CUP), les mesures per combatre la violència masclista (PSC-Units), la gestió del Departament d'Interior (PSC-Units), les mesures previstes per reduir o suprimir l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre successions i donacions (Vox), l'ús social del català (JxCat) i la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques (JxCat).

La moció de Cs demana que el Govern estableixi un criteri objectiu per decidir els mitjans de comunicació entre els quals s'ha de distribuir la publicitat institucional i que la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals pugui votar la proposta en aquest sentit. Així mateix, el text demana que hi hagi una revisió prèvia de les campanyes per evitar determinats missatges, com per exemple contra el bilingüisme.

La d'ECP, que consta de vint punts, insta el Departament de Salut, entre altres coses, a garantir una cita amb el metge de capçalera en quaranta-vuit hores, un servei de suport psicològic gratuït per als joves, un temps d'espera menor a sis mesos per a les operacions de reconstrucció mamària o ajuts per als malalts crònics que necessiten aparells que funcionen amb electricitat.

La d'ERC constata el caràcter estratègic del projecte Vall de l'Hidrogen de Catalunya per continuar transformant el pol industrial químic de Tarragona, i reconeix el paper d'aquest sector com a element tractor del país. El text també insta el Govern a ajudar la indústria química en aquesta transformació a fi que pugui col·laborar d'una manera rellevant en la lluita contra el canvi climàtic.

La de la CUP insta el Govern a anul·lar immediatament el projecte de reordenació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, a eliminar l'excepció legal que permet ampliar fins a sis el nombre de casinos de joc autoritzats a Catalunya i a derogar la modificació de la llei sobre centres recreatius, turístics i d'establiment que possibilita una rebaixa fiscal del 55 al 10% per als casinos de joc.

La primera del PSC-Units reprova l'actuació del conseller d'Interior i insta el Govern a abstenir-se de fer "més intromissions" en l'organigrama dels Mossos d'Esquadra. Així mateix, demana a l'executiu que presenti el pla general de seguretat de Catalunya 2023-2025 i que arbitri urgentment un sistema per cobrar les multes per excés de velocitat als ciutadans de la Unió Europea.

La segona del PSC-Units vol que el Govern publiqui en el termini de tres mesos una enquesta a la població d'entre deu i disset anys sobre la violència de gènere. El text també demana, entre altres mesures, un programa d'educació emocional per als centres educatius, un pla de rehabilitació per als agressors sexuals i campanyes d'informació sobre els recursos per a les víctimes menors d'edat.

La de Vox demana al Govern la bonificació del 99% dels trams autonòmics de l'IRPF i de l'impost de successions i donacions en tots els grups de successors i donataris.

La primera de JxCat demana al Govern que presenti un pla d'impuls social del català, que en reclami a l'Estat l'oficialitat a la Unió Europea i que protegeixi el dret dels alumnes a l'ensenyament en català als centres afectats per decisions judicials. La moció demana també un ple monogràfic sobre la llengua abans que acabi el període de sessions.

Finalment, la segona de JxCat demana que el Parlament es comprometi a fer un ple monogràfic en un termini de tres mesos sobre la necessitat d'accelerar la transició cap a les energies renovables, i insta el Govern a augmentar el personal i a facilitar els tràmits per als projectes d'energies renovables i a obligar les distribuïdores a publicar la capacitat d'accés de cada punt de la xarxa.