Notícies

La Mesa acorda una amonestació pública i una sanció de sis-cents euros per a Francesc de Dalmases per haver vulnerat el codi de conducta dels diputats

Dimarts, 15 de novembre de 2022. Palau del Parlament

La Mesa acorda una amonestació pública i una sanció de sis-cents euros per a Francesc de Dalmases per haver vulnerat el codi de conducta dels diputats

Parlament de Catalunya. 2022

Vegeu la galeria d'imatges (1 imatge/s)

La Mesa ha acordat per majoria en la reunió d'aquest matí imposar una amonestació pública i una sanció de sis-cents euros al diputat Francesc de Dalmases (JxCat) per una infracció lleu del Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya pel seu comportament amb la subdirectora del programa 'Faqs', de Televisió de Catalunya, després d'una entrevista a la presidenta Borràs. És la primera vegada que un diputat és sancionat per la vulneració del codi, aprovat el juliol del 2016.

El màxim òrgan de govern de la cambra ha pres aquest acord a partir de la resolució de divendres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que conclou que "els fets analitzats i verificats són constitutius d'una infracció de caràcter lleu" i que "a partir de la documentació analitzada i verificant la successió dels fets, que són clarament constitutius d'un acte d'intimidació per part de De Dalmases, i contrastada la seva condició de diputat en el moment dels fets, s'han vulnerat els articles 7 i 8 del codi de conducta". La resolució va ser aprovada amb els vots favorables del PSC-Units, ERC, la CUP i ECP, el contrari de JxCat i l'abstenció de Vox, Cs i PPC. Aquests darrers quatre grups van presentar vots particulars.

La resolució es basa en l'informe de la direcció de Televisió de Catalunya, en la transcripció del diari de sessions de les compareixences del 29 de juliol i el 16 de setembre a la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i en la carta que De Dalmases va adreçar a la comissió, en què accepta que acabada l'entrevista va mantenir una "discussió acalorada amb la subdirectora del programa, que, segons ha manifestat, es va sentir intimidada per la situació". En l'escrit, el diputat explica que va demanar disculpes i que les reitera novament.

Altres acords de la Mesa
En la reunió d'aquest matí, la Mesa també ha admès a tràmit el Decret llei 14/2022, del 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera. El termini perquè ara el Ple en voti la validació acaba el 23 de desembre.

La Mesa també ha acordat que la proposició de llei del Consell General d'Aran perquè l'aranès sigui llengua vehicular a les escoles d'Aran es tramiti pel procediment d'urgència extraordinària, tal com demanen el PSC-Units, ERC, JxCat i ECP, i ha admès a tràmit la sol·licitud d'un debat sobre el canvi climàtic, presentada per la CUP i ECP, i l'informe de la síndica de greuges "La protecció dels infants i adolescents en l'entorn digital".

A l'últim, el màxim òrgan de govern de la cambra ha acordat també, arran d'un escrit del secretari tercer, Carles Riera, i amb motiu de la missió de l'eurocambra d'avaluar la situació del castellà a les aules, adreçar una carta a la presidenta del Parlament Europeu per explicar la situació del català a l'escola.